??از حلبی آباد بدتر!
(قسمت دوم)
?تن فروشی به قیمت 16 هزارتومان!

??در بین مردم این شهر اتفاق‌هایی دارد می‌افتد که کاش منِ قاسمیان نمی‌دانستم! آدم گاهی اوقات چیزی را نمی‌داند و تکلیفی هم ندارد. ولی وقتی (آن اتفاقات) را می‌داند کاملاً به‌هم می‌ریزد. در یکی از اعزام‌هایی که تیم‌های ما رفته‌بودند، رسیدند به یک دختر شهیدی (حالا کسی نگوید که من برضد بنیاد شهید حرف می‌زنم و ضدانقلاب هستم) که تن‌فروشی می‌کرد به قیمت 16هزارتومان! گفتیم که چرا 16هزارتومان؟! گفت به خاطر یک قوطی شیرخشک برای بچه‌ام! اگر امیرالمؤمنین امروز بود[قطعاً] می‌گفت که اگر کسی این خبر را بشنود و بمیرد و دق کند، ملامتی بر او نیست. این اتفاق‌ها دارد می‌افتد.

??کتاب تاریخ ما اینطوری بود: بالای صفحه‌ی اول عکس کاخ سعدآباد بود، پایین صفحه [عکس] حلبی آباد. تبیین‌شده‌بود که انقلاب آمده‌است که این حلبی‌آبادها را جمع بکند. امروز در منطقه‌ی حوزه‌ی ما که منطقه‌ی 19 است در «خُلازیر»، 83 خانوار دارند زیر زمین زندگی می‌کنند! یعنی زمین را کنده‌اند و برای سقف از بَنِر استفاده کرده‌اند. از حلبی‌آباد بدتر! این‌چیزها کم نیست. ما شهر را ورق نزده‌ایم که [دقیقاً] ببینیم چه اتفاقاتی در حال وقوع هستند.

#حجت_الاسلام_قاسمیان
ادامه دارد...
??متن قسمت اول در:
https://t.me/teribon/485

?به تریبون مستضعفین بپیوندید.
https://t.me/joinchat/AAAAADwpmRhB0ipjGxCODw