حسن روحانی یک بار گفت : برجام را " خدا "  آورد !
یک بار هم گفت : چرا شکر نعمت نمی کنید ؟!
یک بار هم که منتقدان رو به " جهنم " حواله داد !
آخرین بار هم که مشکلات خوزستان رو ناشی از عذاب " خدا " دونست .

قشنگ معلومه مثل فرعون میخواد بگه " انا ربکم الاعلی " ولی فعلا روش نمیشه !