دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور همانطور که از نامش پیداست مجموعه ای است کاملا ستادی و طبق قانون دبیر این شورا هیچگونه ریاستی بر سازمانهای مناطق آزاد نداشته و صرفا مسئول تشکیل جلسات و ابلاغ مصوبات شورا را برعهده دارد. چرا که مطابق قانون سازمانهای مناطق آزاد شرکت دولتی تلقی  و بالاترین مقام اجرایی آنان مدیرعامل و هیئت مدیره میباشد. لذا هرگونه دخالت در امور اجرایی مناطق آزاد کیش ، قشم ، چابهار و ..... از جانب دبیر شورا  خلاف قانون است . اما نکته در خور توجه اینکه بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در مردادماه سال 1392 بنده دبیرخانه مناطق آزاد را با حدود 50 نفر پرسنل اعم نیروی کارشناس و خدمات تحویل دبیر بعدی شورا دادم که طی سه سال گذشته پرسنل دبیرخانه به بیش از  سه برابر افزایش یافته است .

حمید بقایی