برخی از مطبوعاتِ امروز | از قولِ جنابِ سیف | رئیس‌کل بانکِ مرکزیِ فعلی |  اعلام فرموده‌اند که در فقرهء حُکم ناعادلانه مصادرهء دوهزارملیون دُلارِ دیگر از اموالِ این مردمِ شریف و صبور توسطِ دیوانِ عالی آمریکا | همه ایراد و مطابقِ معمول از دیوارِ کوتاهِ پیشینیان است |  که به جایِ انتقال و لاجرم مصرفِ مبلغِ یادشده | آن را در حسابِ صندوقِ ذخیره ارزی کشورمان و با خریدِ اوراقِ بهادار در آمریکا | سرمایه‌گذاری کرده است | ورنه... | نه قصوری به تعاملِ کدخدامحورِ عزیزانِ دستگاهِ سیاستِ خارجی وارد است | و نه حتّی کمترین اشکالی به عهدشکنی آمریکایی‌ها | علیرغمِ تعهدات‌شان به آزادسازی ذخایرِ ارزی کشورمان | در عهدنامهء خوش‌بینانه و بدفرجامِ برجام

باری... | به قولِ آن مهمانِ دور | نگارنده دیگر حرفی ندارد | و اصلا چه حرفی می تواند داشته باشد؟ | در برابرِ این رویهء روزافزون و وارونه که: «رُحَماءُ  عَلَى الکُفّارِ أَشِدّاءُ بَینَهُم!» | جُز تکرار همان پیشنهاد آمده در یادداشتِ پیشین | و افزودن ترمی جدید به ترمینولژی ادبیاتِ سیاسی و مجازیِ کشورمان | هشتکی با عنوانِ: | #وکیل_مدافع_شیطان