به این تعابیر دقت کنید:
گاردین: ایران پساتحریم می تواند بهترین بازار نوظهور باشد.
ایندیپندنت: پس از فروپاشی شوروی ایران بزرگترین بازار نوظهور است.
بیزینس اینسایدر: طی سال های آتی ایران پساتحریم می تواند بهترین بازار نوظهور باشد.
غربی ها یک منفعت عظیم در دوران پسابرجام در ایران دارند و آن، تبدیل شدن ایران به بزرگترین بازار نوظهور(Emerging Market) جهان است تا بتوانند کالاهای خود را در آن به فروش برسانند. اقتصاددانان دولت یازدهم اما عبارت بازار نوظهور را برای ملت "اقتصاد نوظهور" ترجمه می کنند و از این تعبیر خوشحالند.
غفلت از مسیری که بازارهای نوظهور پیمودند و مقصدی که در آن قرار دارند، و تکرار تجربه آنان، ضربه ای به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد که تحریم نتوانست. "بازارهای نوظهور" قرض کردند و مصرف کردند و نرخ رشد آنها به صورت صوری و بادکنکی بالا رفت و امروز دچار بحران بدهی و تورم و کاهش ارزش پول ملی و ناآرامی های اجتماعی هستند. دولت یازدهم می خواهد تجربه شوم برزیل و ترکیه را در ایران تکرار کند: استقراض، عرضه اوراق قرضه ارزی با سود بالا، وابستگی به سرمایه خارجی، مصرف و دستیابی به نرخ رشد صوری، و نهایتا بحران.
آقای نوبخت گفته اند از ابتدای سال 95 اقتصاد مقاومتی اجرا خواهد شد. امیدواریم یکی از آثار این سخن، تجدیدنظر در برنامه دولت برای تبدیل کردن ایران به "بازار نوظهور" با پول قرضی باشد.